Oferta

Kancelaria oferująca pełny zakres usług prawnych zarówno klientom indywidualnym, jak i podmiotom gospodarczym.
Obsługa dostosowana do potrzeb klienta.

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Kancelaria oferuje pomoc w zakresie wszelkich postępowań sądowych związanych z pracownikami oraz pracodawcami, w tym dotyczących odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy, wypowiedzenia umowy o pracę z winy pracodawcy oraz w wszelkiego rodzajach sporów pomiędzy pracownikami i pracodawcami. Kancelaria świadczy także usługi w zakresie postępowań przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych dotyczących m.in. składek, zaległych składek, prawa do ponownego przeliczenia wysokości emerytury czy odmowy wypłaty należnego świadczenia. W ramach świadczonych usług Kancelaria świadczy pomoc w zakresie opracowywania dokumentacji pracowniczej, w tym umowy o pracę, innych form zatrudnienia, umowy o zakazie konkurencji oraz zachowaniu poufności, a także opracowywaniem regulaminów wewnętrznych oraz wszelkiej dokumentacji pracowniczej.

Kancelaria Adwokacka - Adwokat Axel Orłowski - logo

Kontakt

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Axel Orłowski