Oferta

Kancelaria oferująca pełny zakres usług prawnych zarówno klientom indywidualnym, jak i podmiotom gospodarczym.
Obsługa dostosowana do potrzeb klienta.

Prawo rodzinne

Prawo rodzinne

W dotychczas prowadzonej praktyce zawodowej, Kancelaria zajmowała się reprezentacją stron w postępowaniach rozwodowych, powództwach o alimenty, zmianie bądź uchyleniu obowiązku alimentacyjnego, prowadzeniem wszelkiego rodzaju spraw o podział majątku, a także innych spraw związanych ze sporami pomiędzy małżonkami bądź rodzicami i dziećmi.

Prawo do świadczenia alimentacyjnego jest istotną instytucją prawną, regulującą obowiązek świadczenia i dostarczania środków utrzymania członkom rodziny. Alimenty bardzo często są utożsamiane z świadczeniem przeznaczonym dla dzieci, ale również mogą być przyznane na rzecz małżonka, rodziców czy innych krewnych. 

Prawo do alimentów ma na celu zapewnić finansowe wsparcie dla osób, które nie są w stanie zaspokoić swoich podstawowych potrzeb materialnych. W kontekście dzieci alimenty służą zaspokojeniu ich podstawowych potrzeb takich jak zapewnienie odpowiedniej odzieży w stosunku do pory roku, jedzenia adekwatnego do wieku oraz wymagań diety, edukacji czy opieki zdrowotnej.  Prawo do alimentów może być również zasądzone dla dzieci dorosłych, które nie są w stanie samodzielnie zaspokoić swoich podstawowych potrzeb m.in z powodu niepełnosprawności czy niezdolne do samodzielnego zaspokajania swoich potrzeb. Odnośnie do dzieci to obowiązek alimentacyjny w  pierwszy zakresie spoczywa na rodzicach, niezależnie czy rodzicie wspólnie czy osobno prowadzą gospodarstwo domowe to na obojgu rodziców spoczywa obowiązek dostarczania dzieciom środków utrzymania. 

W przypadku małżonków świadczenie alimentacyjne ma zaspokoić potrzeby małżonka, który z uwagi na różnorakie czynniki nie jest w stanie samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb. Jedną z głównych przesłanek do zasadzenia alimentów jest zbieg dwóch wypadkowych, pierwsza to usprawiedliwione potrzeby małoletniego oraz zarobkowe i majątkowe możliwości uprawnionego. Dopiero po przeanalizowaniu tych dwóch wytycznych sąd może ustalił wysokość alimentów jakie będą przyznane na rzecz osoby uprawnionej. 

Osoby uprawnione do alimentacji mają prawo do otrzymywania świadczenia alimentacyjnego w sposób ciągły, nieprzerwany oraz regularny. W przeciwnym razie osoba zobowiązana, która uchybi obowiązkowi alimentacyjnemu może ponieść konsekwencji związane z wszczęciem egzekucji komorniczej jak i narazić się na odpowiedzialność karną. 

Podsumowując świadczenie alimentacyjne odgrywa istotną rolę w zapewnianiu wsparcia finansowego potrzebującym osobom. 

Kancelaria Adwokacka - Adwokat Axel Orłowski - logo

Kontakt

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Axel Orłowski