Oferta

Kancelaria oferująca pełny zakres usług prawnych zarówno klientom indywidualnym, jak i podmiotom gospodarczym.
Obsługa dostosowana do potrzeb klienta.

Prawo karne

Prawo karne

Kancelaria zajmuje się pomocą prawną w zakresie postępowań karnych, karnoskarbowych, w sprawach o wykroczenia, postępowaniach wykonawczych oraz dyscyplinarnych. W przedmiotowych postępowaniach Kancelaria oferuje pomoc podejrzanym i oskarżonym pełniąc rolę obrońcy oraz pokrzywdzonych wcielając się w rolę pełnomocników oraz pełnomocników oskarżycieli posiłkowych, oskarżycieli prywatnych, w tym pełnomocników powodów cywilnych w postępowaniach karnych. Kancelaria świadczy kompleksowe usługi reprezentując klientów już na etapie postępowania przygotowawczego prowadzonego przez właściwe organy ścigania, w tym finansowe organy postępowania przygotowawczego, a także na etapie postępowań sądowych, zarówno przed sądami pierwszej i drugiej instancji oraz Sądem Najwyższym.

Odnośnie do instytucji prawa karnego w Polsce, odgrywa ona znaczącą role w polskim systemie prawa. Stoi na straży utrzymania porządku społecznego, ochronie obywateli i karaniu osób naruszających normy prawne. System ten jest złożony i podlega ciągłym modyfikacjom i zmianom. Kancelaria zapewnia stały i wszechstronny dostęp do informacji odnośnie zmian w prawie karnym, które w sposób znaczący mogą wpływać na sytuację procesowe czy to strony pokrzywdzonej czy też oskarżonego. Podatkowym aktem prawnym regulującym prawo karne w Polsce jest kodeks karny i kodeks postępowania karnego, który zapewnia procesowa realizację prawa karnego materialnego. By prawidłowo reprezentować klienta w sądzie czy też przed organami ścigania, niezbędnym pozostaje posiadanie gruntowej wiedzy odnośnie prawa karnego materialnego jak i procedury karnej, by w sposób całkowicie nieskrępowany podczas czynności procesowych dbać o dobro i interes klienta. Niezbędnym również pozostaje orientowanie się w obecnych jak i nadchodzących zmianach w szeroko rozumianym prawie karnym, by w sposób należyty zadbać o interes osoby reprezentowanej.  

Postępowanie karne w Polsce opiera się na zasadzie domniemania niewinności, co oznacza, że każdy podsądny jest traktowany jako osoba niewinna do momentu, w którym zostanie mu prawomocnie udowodniona wina.  W procesie karnym , oskarżony ma prawo do występowania i korzystania z pomocy profesjonalnego obrońcy, którym może być adwokat. Profesjonalna pomoc prawna w postępowaniu karnym w wielu przypadkach pomogła oskarżonym być uniewinnionymi od popełniania zarzucanych im czynów, ewentualnie do zminimalizowania wysokości orzeczonej kary. 

Kancelaria Adwokacka - Adwokat Axel Orłowski - logo

Kontakt

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Axel Orłowski