Oferta

Kancelaria oferująca pełny zakres usług prawnych zarówno klientom indywidualnym, jak i podmiotom gospodarczym.
Obsługa dostosowana do potrzeb klienta.

Dochodzenie roszczeń i windykacja należności, odsetki w transakcjach handlowych

Dochodzenie roszczeń i windykacja należności, odsetki w transakcjach handlowych

Kancelaria świadczy pomoc i usługi doradztwa w zakresie dochodzenia roszczeń pieniężnych, w tym roszczeń o odszkodowanie i zadośćuczynienie czy o uznanie bezskuteczności czynności prawnej w stosunku do wierzyciela. Kancelaria zajmuje się także pomocą w zakresie windykacji należności, w tym należności z tytułu zaległych i nieopłaconych faktur. Pomoc udzielana Klientom odbywa się od analizy sprawy i posiadanych możliwości, poprzez postępowanie sądowe, a kończy się na aktywnym udziale w prowadzonym postępowaniu egzekucyjnym. W ramach analizy wstępnej związanej z dochodzonym roszczeniem, Kancelaria zajmuje się także weryfikacją możliwości egzekwowania odsetek należnych w transakcjach handlowych, przysługujących przedsiębiorcy już od 31 dnia po powstaniu należności, niezależnie od przewidzianego w umowie lub na fakturze terminu płatności.

Kancelaria Adwokacka - Adwokat Axel Orłowski - logo

Kontakt

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Axel Orłowski