Oferta

Kancelaria oferująca pełny zakres usług prawnych zarówno klientom indywidualnym, jak i podmiotom gospodarczym.
Obsługa dostosowana do potrzeb klienta.

Odwołane loty

Odwołane loty

Opóźnienia lotów mogą być nie tylko irytujące, ale również powodować wiele niedogodności dla podróżujących osób. Zwłaszcza gdy opóźnienie planowanego lotu powstanie z winy konkretnego przewoźnika, podróżującym przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania od linii lotniczych. 

1. PRAWA PASAŻERA

Prawa pasażera regulowane są licznymi aktami prawnymi, w tym m.in rozporządzeniem Unii Europejskiej o numerze 261/2004. Według tych przepisów jeśli opóźnienie wynika z winy przewoźnika-linii lotniczych  i przekracza określony limit czasowy, pasażerowi przysługuje zryczałtowane odszkodowanie. Pasażerom przysługuje odszkodowanie w sytuacji gdy lot odbywa się  w obrębie Unii Europejskiej lub z niej do miejsca położonego poza nią.  Opóźnienie wynika z winy przewoźnika, a nie z sytuacji nadzwyczajnych takich jak warunki atmosferyczne czy strajki pracowników lotniska. 

2. WYSOKOŚĆ ODSZKODOWANIA

Wysokość odszkodowania uzależniona jest od długości opóźnienia oraz odległością pomiędzy lotniskiem początkowym a miejscem docelowym lotu. Przepisy Unii Europejskiej określają konkretne z góry zryczałtowane kwoty jakich może dochodzić pasażer na drodze sądowej w razie wystąpienia opóźnienia. 

3. JAK DOCHODZIĆ ODSZKODOWANIA

Najlepszym sposobem na rozpoczęcie procedury dochodzenia odszkodowania od linii lotniczych jest zbieranie dowodów. Pasażerowie winny zachować wszelkie dowody powiązane z konkretny lotem takie jak rachunki, bilety, plan podróży, dane dotyczące rezerwacji, zdjęcie tabeli przylotów i odlotów wraz z adnotacją o opóźnieniu. Następnie pasażer jest zobowiązany do wykorzystania procedury reklamacyjnej zapewnionej przez konkretnego przewoźnika lotniczego. W tym celu można skonsultować się z profesjonalnym podmiotem, który pomoże w wypełnieniu formularza i zapewni ochronę interesów klientów na najwyższym poziomie. Jeśli przewoźnik nie reaguje i pozostaje bierny co do wypowiedzenia się odnośnie do złożonej reklamacji, niewątpliwie pozostaje skierować sprawę na drogę sądową celem uzyskania pozytywnego rozstrzygnięcia i możliwości dochodzenia roszczenia w postępowaniu egzekucyjnym. 

Opóźnione loty mogą być frustrujace i wywoływać wiele niepożądanych konsekwencji takich chociażby jak wielogodzinne opóźnienie w przylotach. Natomiast najważniejszym pozostaje by być świadomym swoich praw i z nich nie rezygnować. Kancelaria zajmuje się świadczeniem pomocy oraz reprezentacją Klientów w sprawach związanych z uzyskaniem odszkodowania z tytułu opóźnionego oraz odwołanego lotu lub utraconego połączenia pomiędzy łączonymi lotami z winy przewoźnika.

Kancelaria Adwokacka - Adwokat Axel Orłowski - logo

Kontakt

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Axel Orłowski